Bilder
Rosa 'Olympic Palace' (Beetrose) und Viscaria oculata 'Blue'
12180928 - Rosa 'Olympic Palace' (Beetrose) und Viscaria oculata 'Blue'
Rosa 'Olympic Palace' (Beetrose) und Viscaria oculata 'Blue'
12180929 - Rosa 'Olympic Palace' (Beetrose) und Viscaria oculata 'Blue'
Viscaria oculata 'Blue' (Himmelsröschen) , Leucanthemum superbum
12180968 - Viscaria oculata 'Blue' (Himmelsröschen) , Leucanthemum superbum
Viscaria oculata 'Blue' (Himmelsröschen) , Leucanthemum superbum
12180967 - Viscaria oculata 'Blue' (Himmelsröschen) , Leucanthemum superbum