Bilder

Kolmade Bilder ❘ Friedrich Strauss Gartenbildagentur

Rosa 'Magical Delight' (Hagebuttenrose) mit Hagebutten und Blüten
12193065 - Rosa 'Magical Delight' (Hagebuttenrose) mit Hagebutten und Blüten
Rosa 'Magical Delight' (Hagebuttenrose) mit Hagebutten und Blüten
12193066 - Rosa 'Magical Delight' (Hagebuttenrose) mit Hagebutten und Blüten